Prírodný anhydrit a sadrovec

Zoznam lomov

 • Šafárka

Vyhľadávanie

KONTAKT

VSK a. s.,
Novoveská cesta 17,
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Slovakia

tel:  +421 (0)53 - 44 13 112 - 3
fax: +421 (0)53 - 44 13 185
e-mail: officesnv@vslk.sk

profil.jpg

Profil spoločnosti

Spoločnosť VSK a. s. so sídlom v Spišskej Novej Vsi - Novoveskej Hute, je členom medzinárodnej skupiny VSK MINING GROUP, ktorá sa zaoberá dobývaním ložísk nerastov. Spoločnosť VSK a.s. vykonáva na určených dobývacích priestoroch banskú činnosť za účelom dobývania a úpravy vyhradených nerastov sadrovca – anhydritu pre potreby cementární a vápenky.
Prvoradým cieľom spoločnosti je kvalita ponúkaných služieb a výrobkov a vytváranie trvalých pracovných miest v regióne našej pôsobnosti. V súčasnosti zamestnávame 10 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Kladieme veľký dôraz na trvalo udržateľný rozvoj v súlade s bezpečnosťou práce a ochranou životného prostredia.

 • Akciová spoločnosť s názvom PETRA a.s., bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.4.1995 podľa zákona č. 513/1991 Zb. s cieľom privatizovať baňu Mária Sadrovka Novoveská Huta. Privatizácia bola uskutočnená dňa 7.10.1998.  Dňa 01. 01. 2004 bola pôvodná spoločnosť PETRA, a.s. premenovaná na Východoslovenské kameňolomy, a.s.
   
 • Od 1.1.2004 spoločnosť Východoslovenské kameňolomy, a.s. prevzala časť dobývacích priestorov a zamestnancov od skupiny VSK MINING GROUP . Okrem bane Márie Sadrovky Novoveská Huta, lomu Spiš Gretla a lomu Vechec mala spoločnosť právo dobývať aj v dobývacích priestoroch lomov Záhradné, Sedlice I, Honce, Šafárka, Slanec, Hubošovce, Marmon, Silická Brezová, Kamienka, Horná Štubňa, Breziny, Ostrá Lúka, Ľuboreč - Lysec, Klastava, Malá Lehota, Bystričany - Dolina, Dolná Ždaňa, Mokrá Lúka, Vinné a pieskovne Šíd.
   
 • Od 1.1.2007 sa uskutočnila v spoločnosti transformácia formou oddelenia povrchovej ťažby v lomoch od hlbinnej ťažby v bani. Postupne v prvom polroku 2007 bolo prevedených do novej sesterskej spoločnosti VSK MINERAL s.r.o., Košice spolu 21 DP lomov pre stavebný kameň. V spoločnosti Východoslovenské kameňolomy, a.s. ostali dve prevádzky na ťažbu a spracovanie anhydritu a sadrovca, Baňa Mária „Sadrovka“ Novoveská Huta a lom Šafárka.
   
 • Dňa 4.6.2010 bola spoločnosť Východoslovenské kameňolomy a.s. premenovaná na VSK a. s.

VSK a. s. patrí do skupiny VSK MINING GROUP, ktorá zabezpečuje ťažbu, spracovanie a predaj nerastných surovín mimo Slovenskej Republiky aj v Poľsku a Rusku.

 

© 2011 VSK a.s. - All right reserved / bart.sk webdesign