Prírodný anhydrit a sadrovec

Zoznam lomov

 • Šafárka

Vyhľadávanie

KONTAKT

VSK a. s.,
Novoveská cesta 17,
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Slovakia

tel:  +421 (0)53 - 44 13 112 - 3
fax: +421 (0)53 - 44 13 185
e-mail: officesnv@vslk.sk

org. struktura_new.jpg

Organizačná štruktúra

Orgány spoločnosti

 •  Valné zhromaždenie:
       Jediný akcionár VSK MINING ltd.
 • Predstavenstvo:
       predseda – Ing. Eduard Hudy
       člen – František Tatarko
       člen – Iveta Schlosserová
 • Dozorná rada:
       predseda – Ing. Stanislav Rákoš
       člen – Ing. Július Smolár
       člen – Emília Michalková
 • Zástupca odborov:
       predseda – Ján Groman


Manažment spoločnosti
Manažér spoločnosti – Ing. Eduard Hudy
Ekonóm spoločnosti – Iveta Schlosserová
Zodpovedný za banskú činnosť a vedúci lomu Šafárka – František Tatarko, vedúci bane Mária – Daniel Ivan

Akcionári spoločnosti
100% – VSK MINING ltd. (Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center Limassol, Cyperská republika)


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
SPOLOČNOSTI

Platnosť od 1.1.2012

 

 

 

© 2011 VSK a.s. - All right reserved / bart.sk webdesign