Prírodný anhydrit a sadrovec

Zoznam lomov

  • Šafárka

Vyhľadávanie

KONTAKT

VSK a. s.,
Novoveská cesta 17,
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Slovakia

tel:  +421 (0)53 - 44 13 112 - 3
fax: +421 (0)53 - 44 13 185
e-mail: officesnv@vslk.sk

huta-012.jpg

Obchodná spolupráca

Najvýznamnejší odberatelia

Prehľad našich najvýznamnejších odberateľov :

1. Považská cementáreň, a.s., Ladce
2. CEMMAC, a.s., Horné Sŕnie
3. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou
4. Calmit, spol. s r.o., Žírany
5. Holcim Hungária Cementipari,  Lábatlan
6. Štrkopiesky Batizovce s.r.o.
7. Agrostav, stavebno-obchodné družstvo, Poprad
8. VSK MINERAL s.r.o., Košice
9. IS-LOM s.r.o., Maglovec

Najvýznamnejší dodávatelia

1. ŠPED-TRANS LEVICE a.s., Levice
2. Austin Powder Slovakia, s.r.o., Bratislava
3. VSE a.s., Košice
4. BENOL Steel a.s., Košice
5. AG-STAVELMAT, s.r.o., Spišská Nová Ves
6. KONEX elektro, s.r.o.,  Spišská Nová Ves
7. Messer Tatragas s.r.o.,  Košice
8. Esenex, s.r.o., Spišská Nová Ves
9. EXTOS, s.r.o.,  Spišská Nová Ves
10. Botto, a.s.o., Šurany

Ďakujeme za spoluprácu a želáme veľa spokojnosti s našimi výrobkami.

© 2011 VSK a.s. - All right reserved / bart.sk webdesign