Prírodný anhydrit a sadrovec

Zoznam lomov

  • Šafárka

Vyhľadávanie

KONTAKT

VSK a. s.,
Novoveská cesta 17,
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Slovakia

tel:  +421 (0)53 - 44 13 112 - 3
fax: +421 (0)53 - 44 13 185
e-mail: officesnv@vslk.sk

content_image_01.jpg

Spoločnosť VSK a. s. sa zaoberá dobývaním, spracovaním a predajom prírodného anhydritu a sadrovca.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je banská činnosť na výhradných ložiskách sadrovca a anhydritu vrátane ich úpravy  vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním.

Zoznam ložísk:

  • baňa Mária v Novoveskej Hute 
  • lom Šafárka
VSK a.s.
Novoveská cesta 17
053 31 Spišská Nová Ves-Novoveská Huta
Slovensko
© 2011 VSK a.s. - All right reserved / bart.sk webdesign