Prírodný anhydrit a sadrovec

Zoznam lomov

  • Šafárka

Vyhľadávanie

KONTAKT

VSK a. s.,
Novoveská cesta 17,
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Slovakia

tel:  +421 (0)53 - 44 13 112 - 3
fax: +421 (0)53 - 44 13 185
e-mail: officesnv@vslk.sk

popis-cinnosti.jpg

Popis činnosti

Banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom vykonáva spoločnosť VSK a. s. na základe banského oprávnenia a jeho zmien vydaného rozhodnutím Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi. Banské oprávnenie bolo vydané spoločnosti na podnikanie v týchto činnostiach:

Podľa § 2 zákona č. 51/1988 Zb. v aktuálnom znení:
písm. b) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým a podzemným spôsobom,
písm. c)  zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
písm. d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s dobývaním,
písm. e) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d),
písm. f) osobitné zásahy do zemskej kôry,
písm. g) zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel.

Podľa § 3 zákona č. 51/1988 Zb. v aktuálnom znení:
Písm. a) dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov.

© 2011 VSK a.s. - All right reserved / bart.sk webdesign