Prírodný anhydrit a sadrovec

Zoznam lomov

  • Šafárka

Vyhľadávanie

KONTAKT

VSK a. s.,
Novoveská cesta 17,
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Slovakia

tel:  +421 (0)53 - 44 13 112 - 3
fax: +421 (0)53 - 44 13 185
e-mail: officesnv@vslk.sk

skusobne lab..jpg

Skúšobné laboratórium

Spoločnosť prevádzkuje skúšobné laboratórium, ktoré sa okrem kontroly kvality výrobkov vyrábaných v spoločnosti sústreďuje na služby v oblasti stavebných výrobkov v lomoch regiónu (vykonávanie výrobno-kontrolných skúšok výrobkov prírodného kameniva pre výrobcov kameniva, poradenská a odborná činnosť v oblasti uplatňovania vnútropodnikovej kontroly, pomoc pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh).

Vedúca oddelenia riadenia kvality a skúšobného laboratória:
Ing. Ružena Laciaková
Mob.: +421 908 269 058
E-mail: laciakova@vslk.sk
 

© 2011 VSK a.s. - All right reserved / bart.sk webdesign