Prírodný anhydrit a sadrovec

Zoznam lomov

 • Šafárka

Vyhľadávanie

KONTAKT

VSK a. s.,
Novoveská cesta 17,
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Slovakia

tel:  +421 (0)53 - 44 13 112 - 3
fax: +421 (0)53 - 44 13 185
e-mail: officesnv@vslk.sk

11.jpg

Anhydrit

Identifikácia, vlastnosti:

 • Názov: anhydrit (z gréckeho anhydros - bezvodý)
 • Chemický vzorec: CaSO4
 • Tvrdosť: 3 - 3,5
 • Hustota: 2,8 - 3,0 g.cm-3
 • Farba: od bielej, sivej alebo modrastej farby až po ružovkastú a hnedastú
 • Priehľadnosť:  priehľadný až priesvitný
 • Vryp: biely
 • Lesk: perleťový až sklený
 • Štiepateľnosť: dobrá
 • Morfológia: tvorí kryštály, vláknité, jemne zrnité až celistvé agregáty

Ďalšie vlastnosti:
nerádioaktívny, slabo rozpustný v kyselinách a vo vode

Použitie:
v stavebníctve ako prísada do cementov (regulátor doby tuhnutia cementov), k výrobe anhydritového spojiva vhodného do vnútorných omietok, podlahové zmesi

© 2011 VSK a.s. - All right reserved / bart.sk webdesign